Nás učí příroda

obnova přírodní zahrady 2018 - 2020

Cílem projektu bylo zlepšit současný stav zahrady a zároveň zachovat a podpořit její přírodní charakter. Zahrada má vlastní neopakovatelné kouzlo, které je pro nás důležité zachovat, proto projekt neobsahuje žádné radikální změny ani radikální terénní úpravy. Záměrem je využití zahrady nejen ke hrám a zvyšování zdatnosti dětí, ale i k výukovým a poznávacím účelům. Zahrada byla doplněna o herní a výukové prvky, vegetační prvky i prvky pro živočichy a bude tak děti rozvíjet ve všech směrech. Děti mohou sledovat proměny přírody během roku. Díky zahradě mohou vnímat přírodu všemi smysly - čich (vůně bylinek), chuť (plody ovocných keřů a stromů), hmat (stezka bosých nohou), sluch (ptáci, hmyz), zrak (rozkvetlé záhony, louka, živočichové, vjemy z pozorovatelny). Zahrada hravou formou rozvíjí vědomí o rozmanitosti forem života. Nové úpravy zahrady a jejich zajímavé členění vede děti k tvořivosti, podněcuje jejich zájem o přírodu, formuje jejich vztah k přírodě a k životnímu prostředí.

Díky projektu se nám podařilo vytvořit miniaturní krajiny v dětských dimenzích, kterými se děti mohou 'prohrát‛ od jednoho kouta do druhého. Děti v zahradě naleznou houští plná úkrytů i volné plochy a možnost hrát si s vodu, možnost tvořit a měnit prostředí hřiště, stejně tak i pohybové podněty, které jim nabídne např. balanční most, houpačka, skluzavka, trampolína či lezecká stěna.

Naše zahrada má podobu přírodní učebny, která je uzpůsobená k výuce "pod širým nebem". Děti zde mají možnost poznávat přírodu na základě vlastní přímé zkušenosti a prožitků z pokusů a pozorování. Díky budování různých biotopů, pěstování krajových odrůd ovocných dřevin, zemědělských a technických plodin i léčivých a okrasných rostlin, by zde mají děti prostor pro získání pracovních dovedností, pozorování vztahů v přírodě, využívání znalostí v praxi ai k získávání návyku ohleduplného chování v přírodě a k přírodě.

Děkujeme všem, kteří tento projekt podpořili, ať již finančním příspěvkem či laskavou výpomocí při realizaci.