Na dvorku je nevládní a neziskové sdružení, které bylo založeno v roce 2010.
Od roku 2014 provozujeme rodinnou přírodní školku
www.skolkanadvorku.cz

Naše činnost zaměřena na poskytování obecně prospěšných služeb v oblasti aktivit předškolních a mladších školních dětí, a to zejména v oblastech:


 • přírodní pedagogika
 • ekologická výchova
 • sportovní aktivity pro neorganizované
 • pořádání kulturních a sportovních akcí
 • pořádání letních příměstských táborů
 • jazykové vzdělávání
 • hudební výchova
 • vzdělávání v oblasti rukodělných a výtvarných technik 
 • základy zdravého životního stylu
 • principy drobného farmaření

Dále jsou aktivity sdružení zaměřeny na podporu a prosazování principů rovných příležitostí pro ženy i muže, na prohlubování vztahu veřejnosti k problematice genderové vyváženosti, na vyrovnávání sociálních rozdílů a zastoupení žen a mužů v rozhodovacích procesech. Klíčovými prostředky jsou přitom prvky celoživotní vzdělávání a vzdělávací akce – přednášky, besedy, semináře, workshopy.


Nabízíme

 • Zájmové kroužky pro děti i dospělé
 • Letní příměstské tábory pro děti od 4 do 11 let
 • Canisterapie
 • Vzdělávání mladších školních dětí


Koterovská náves

Koterovská náves je jednou z nejvýznamnějších památkových zón v Plzni. Tato památková rezervace je vzácným dokladem lidové architektury, v níž se nacházejí například statky s trojúhelníkovými štíty a klenutými vjezdy z první poloviny 19. století. Zastoupeno je i lidové baroko a klasicismus.

Sídlem sdružení Na dvorku je památkově chráněný objekt č. 5.

Představuje jedinečné propojení dostupné městské infrastruktury s atmosférou a prostředím českého venkova. Kromě obytných částí je pro aktivity sdružení dostupná i vzrostlá a upravená zahrada.